På søndag annonserte regjeringen i UAE at det blir gjort store endringer rundt eierskap i lokale bedrifter og visum for enkelte yrkesgrupper.

 

Hva ble kommunisert?

  • At utenlandske borgere eller organisasjoner nå kan eie et lokalt selskap 100% også utenfor frisoner. Det er ikke lenger påkrevd at en lokal partner eier en del av bedriften.
  • At investorer eller gründere fra utlandet som etablerer seg i UAE kan få innvilget visum med opp til 10 års gyldighet.
  • Spesialister innenfor følgende felt kan også få innvilget visum på opp til 10 år, sammen med sin familie:
  • medisinske fag
  • forskning
  • tekniske felt og ingeniørfag
  • studenter i UAE som utmerker seg kan også sikre visum på opp til år. Her ventes fortsatt flere detaljer

 

Hvorfor gjøres disse endringene?

I likhet med andre land i regionen forbereder UAE seg på en økonomi som er mindre avhengig av olje og gass, og alle verdens økonomier konkurrerer om tilgangen til de fremste talentene. Endringene er et ledd i planen om å gjøre UAE til en enda mer attraktiv destinasjon både for investorer, gründere og høyt utdannet arbeidskraft. Trolig er det også et initiativ for å stimulere til et mer langsiktig perspektiv for expats, som igjen kan lede til økte investeringer i boligmarkedet og redusere andelen oppsparte midler som sendes til konti i hjemlandet.

 

Ubesvarte spørsmål

Endringene rundt bedriftseierskap ser tydelige ut, men rundt visum er det fortsatt mye som er uavklart. Vi vet ikke enda om det dreier seg om oppholds- eller ansettelsesvisum. Hvilke fag- og forskningsområder som dekkes helt spesifikt er heller ikke klart. Endringene er ikke satt i verk enda, og tidslinjen er ikke klar. Regjeringen informerer at mer konkret informasjon vil komme i Q3 og Q4.

 

Hvordan påvirker det nordmenn?

For norske selskaper, gründere og investorer vil de nye reglene kunne utgjøre en stor forskjell i årene som kommer. For alle andre kan det gjøre det mer attraktivt å investere lokalt og mer fristende å tenke langsiktig.

 

Skrevet av

Petter Amlie

CEO, Amlie Solutions and Vice President of NBC

info@nbcuae.org
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram
Share This